Home

Dawn

Boeken

Dawn Facebook

Avalon Youtube 

Dawn Extra

KinderBoeken

Lulu Spotlight

Dawn Youtube

 

Dawn Avalon (1973) groeide op in Groningen, waar zij overigens nog altijd woont. Tijdens haar eerste 3 levensjaren woonde zij aan boord van haar ouders schip, de Capri.     Vanaf haar achtste begon Dawn met het schrijven van korte verhaaltjes. Later, in haar tienerjaren werden dit korte uittreksels van toekomstig te schrijven boeken. Na haar opleiding, deed ze een korte studie met betrekking tot de Nederlandse Taal en volgde ze een cursus Creatief Schrijven.

In de jaren die volgden, schreef Dawn vooral voor zichzelf. Eén van de boeken uit die periode is Een Vergeten Verleden en De Ronde Kamer (die later de titel, In het Duister van de Ronde Kamer, kreeg.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 december 2001 werd haar eerste grote liefde, Seléna vernoemd naar de Godin van de Maan (Selene) geboren.

                              

 

26 maart 2003 zag haar tweede grote liefde, Salomé, vernoemd naar de jonge vrouw die zichzelf Jezus Zijn leerling noemde, het daglicht.

 

Eind 2006 pakte zij De Ronde Kamer weer op en stuurde deze naar een aantal uitgeverijen, die helaas grotendeels het manuscript ongelezen terug stuurden. Eén medewerkster van een uitgeverij met wie Dawn een korte tijd mailcontact had, gaf het advies om het eens bij LuLu  Enterprises te proberen. Kort daarna volgden Dreumes en een Vochtig Draakje, die zij net als de Ronde Kamer inderdaad bij LuLu publiceerde. Helaas werden deze eerste publicaties niet opgepakt.

In de zomer van 2007 kreeg de schrijfster onder andere te kampen met hevige vermoeidheidsklachten. Hierdoor kwam het schrijven op een laag pitje te zitten. Aan het einde van dat jaar verscheen er een vijf centimeter grote cyste aan de rechterkant van haar keel. Na een korte scan werd geconcludeerd dat de cyste lek was en dat 'het' vanzelf weer over zou gaan.  Tevens werd haar verteld dat 'men' van een cyste niet moe werd, en dus dat haar fysieke vermoeidheid vooral tussen haar oren zat.

 

 

Nog in de lente van 2007 was Dawn reeds actief op zoek gegaan naar de 3e grote liefde van haar leven. Die zij echter niet in Nederland maar in Duitsland vond.

Op18-11-2007 werd Léana, betekent: Dient Johannes  geboren. Te ziek om zelf te kunnen reizen, haalden Dawns ouders het bundeltje liefde op.

 

Niet langer in staat tot lichamelijk inspanning, zoals fietsen of wandelen kwam Dawn het eerste half jaar van 2008 thuis te zitten. Na enkele weken isolement besloot zij haar geest wel actief te houden en haar boek Een Vergeten Verleden weer op te pakken. Met een laptop op schoot, en ondersteund met kussens, ging ze aan de slag. In september van 2008 volgde een eerste uitgave van dit boek via LuLu.    Een uitgeverij heeft zij  niet benaderd.

Zoals verteld bleef Dawn het eerst half jaar van 2008 ziek thuis. Aangezien haar 'ziek zijn' niet als een lichamelijke reactie op iets, maar als een psychische, werden in deze richting stappen ondernomen om de schrijfster weer op de been en aan het werk te krijgen.

Door de voortdurende strijd die Dawn moest voeren tegen de constante lichamelijke uitputtingsslag in een poging 'normaal' te functioneren, geraakte ze zo langzamerhand  zichzelf kwijt. Op dat moment kreeg de schrijfster de Inspiratie om met het boek Gevangen tussen Licht en Duisternis ( IK ben wie IK ben) te beginnen. In de maanden dat zij dit Spirituele boek liet  rusten, begon zij aan het avonturen boek De Sleutel van Poseidon.  

 

 Eind 2009 begon het kaartenhuis echter te wankelen, tot in februari 2010 de cyste weer opdook. Er volgde een nieuwe reeks onderzoeken wat in mei 2010 resulteerde in een spoedopname  in het UMCG vanwege een ontsteking in de cyste, waarbij het beenmerg niet langer in staat bleek rode bloedcellen te produceren naast het strijden tegen deze ontsteking. Maar ook hierna gingen haar klachten nog niet voorbij...

In November van 2010 werd uiteindelijk schildklierkanker bij de schrijfster vastgesteld. Eind januari 2011 werd zij geopereerd.

Daarna volgde een lange weg om te herstellen.

 

Hoewel ze fysiek nog niet helemaal op krachten was, schreef Dawn verder aan haar boeken 'Verborgen Gaven'  en de 'remake' van  De Ronde Kamer, die de nieuwe titel 'In het Duister van de Ronde Kamer' zou krijgen.

 

 

1Juni 2012 werd haar 4e liefde geboren, Solyne.

 

 

In de zomer van 2012 begon Dawn aan haar vierluik: Bloedvloek.

 

5 Maart 2014 werd de kleine Safira een nieuw gezinslid.

 

                                      

In  2015 stapte Dawn over naar Brave New Books.

In de zomer van 2016 publiceerde zij het eerste deel van de Bloedvloek vierluik, Nevelen van het Heden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 2016